Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Обозначения на номерах автомобилей в Китае
在中国汽车的牌照号码。

 

   В Китайской Народной Республике также, как и в Российской Федерации имеет структурирование  обозначения на номерах автомобилей к провинциальной и внутренней  региональной привязке.
   Если в России в номере автомобиля присутствует отдельная часть с цифровой принадлежностью к региону регистрации.
   То в Китае на знаке имеет место два обозначения,
   первое - это привязка к провинции, которая обозначается иероглифом,
   второе  - буквенное обозначение к району (городу) внутри провинции, либо в отдельных случаях дополнительное обозначение.

 

   Для примера, если на номере автомобиля присутствует обозначение  黑E, то это значит:
   - автомобиль зарегистрирован в провинции Хэйлунцзян (黑 , Хэй - краткое обозначение провинции Хэйлунцзян
黑龙江省) и
   - внутрирегиональная привязка к району Дацин (Е - буква,
大庆).

 

Провинция Гуандун - 广东省(粤) Guǎngdōng Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
粤A Гуанчжоу   (粤AQ - Панью)  (Guǎngzhōu Shì) 广州          12 700  
粤B Шеньчжень (Shēnzhèn Shì) 深圳          10 357  
粤C Чжухай       (Zhūhǎi Shì) 珠海            1 560  
粤D Шаньтоу     (Shàntóu Shì) 汕头            5 391  
粤E Фошань (粤EV - Гаомин,粤ET - Саньшуй) (Fóshān Shì) 佛山            7 194  
粤F Шаогуань   (Sháoguān Shì) 韶关            2 826  
粤G Чжаньцзян  (Zhànjiāng Shì) 湛江            6 993  
粤H Чжаоцин и Гаояо (粤HL - Сихуй)  (Zhàoqìng Shì) 肇庆            3 918  
粤J Цзянмэнь   (Jiāngmén Shì) 江门            4 448  
粤K Маомин      (Màomíng Shì) 茂名            5 817  
粤L Хуйчжоу     (Hùizhōu Shì) 惠州            4 597  
粤M Мейчжоу    (Méizhōu Shì) 梅州            4 240  
粤N Шаньвэй     (Shànwěi Shì) 汕尾            2 935  
粤O Депортамент общественной безопасности провинции Гуандун    
粤P Хэйюань     (Héyuán Shì) 河源            2 953  
粤Q Янцзян       (Yángjiāng Shì) 阳江            2 421  
粤R Цинъюань  (Qīngyuǎn Shì) 清远            3 698  
粤S Дунгуань    (Dōngguǎn Shì) 东莞            8 220  
粤T Чжуншань  (Zhōngshān Shì) 中山            3 120  
粤U Чаочжоу     (Cháozhōu Shì) 潮州            2 669  
粤V Цзеян         (Jiēyáng Shì) 揭阳            5 877  
粤W Юньфу        (Yúnfú Shì) 云浮            2 360  
粤X Шуньдэ     (округ Фошань) 佛山顺德区  
粤Y Наньхай     (округ Фошань) 佛山南海区  
粤Z Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао).
Регистрационный номер 4-буквенно-цифровых символов, с буквой либо港(для Гонконга) или澳(Макао).
港澳进入内地车辆  

 

Провинция Хэйлунцзян - 黑龙江省(黑) Hēilóngjiāng Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
黑A Харбин           (Hā'ěrbīn Shì) 哈尔滨          10 635  
黑B Цицикар         (Qíqíhā'ěr Shì) 齐齐哈尔            5 367  
黑C Муданьцзян   (Mǔdānjiāng Shì) 牡丹江            2 798  
黑D Цзямусы        (Jiāmùsī Shì) 佳木斯            2 552  
黑E Дацин            (Dàqìng Shì) 大庆            2 904  
黑F Ичунь            (Yīchūn Shì) 伊春            1 148  
黑G Цзиси            (Jīxī Shì) 鸡西            1 862  
黑H Хэган             (Hègǎng Shì) 鹤岗            1 058  
黑J Шуанъяшань  (Shuāngyāshān Shì) 双鸭山            1 462  
黑K Цитайхэ         (Qītáihé Shì) 七台河               920  
黑L Часть Харбина (район Сунгари) 哈尔滨所属县
及县级市
 
黑M Суйхуа           (Suíhuà Shì) 绥化            5 416  
黑N Хэйхэ             (Hēihé Shì) 黑河            1 673  
黑P Дашинаньлин (Dàxīng'ānlǐng Dìqū) 大兴安岭地区               511  
黑R Департамент сельского хозяйства 黑龙江农垦管局
(垦区)
 

 

Автономный район Внутренняя Монголия - 内蒙古自治区(蒙) Nèi Měnggǔ Zìzhìqū

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
蒙A Хухэ-Хаотэ   (Hūhéhàotè Shì) 呼和浩特            2 866  
蒙B Баотоу         (Bāotóu Shì) 包头            2 650  
蒙C Ухай            (Wūhǎi Shì) 乌海               532  
蒙D Чифэн         (Chìfēng Shì) 赤峰            4 341  
蒙E Хайлар        (Hūlúnbèi'ěr Shì) 呼伦贝尔            2 549  
蒙F Бол.Хинган  (Xīng'ān Méng) 兴安盟            1 613  
蒙G Тонляо        (Tōngliáo Shì) 通辽            3 139  
蒙H Шилин Гол  (Xīlínguōlè Méng) 锡林郭勒盟            1 028  
蒙J Улаан Чабу (Wūlánchábù Shì) 乌兰察布            2 143  
蒙K Ордос         (È'ěrduōsī Shì) 鄂尔多斯            1 940  
蒙L Баян Нур    (Bāyànnào'ěr Shì) 巴彦淖尔            1 669  
蒙M Алашань     (Ālāshàn Méng) 阿拉善盟               231  

 

Провинция Хайнань -  海南省(琼) Hǎinán Shěng, Hái-lâm-séng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
琼A Хайкоу   (Hǎikǒu Shì) 海口            2 046  
琼B Санья    (Sānyà Shì) 三亚               685  
琼C Цюнхай (Qiónghǎi Shì)
(северной части острова: район Цюншань, уезды Даньчжоу, Цюнхай, Ваньнин, Вэньчан, Чэнмай, Туньчан, Динъань, Линьгао)
琼海            3 931  
琼D Учжишань (Wǔzhǐshān Shì)
(южной части острова: уезды Учжишань, Дунфан, автономные уезды Байша-Ли, Чанцзян-Ли, Линшуй-Ли, Лэдун-Ли, Баотин-Ли-Мяо, Цюнчжун-Ли-Мяо)
五指山            1 777  
琼E Особая экономическая зона Янпу
(
Yángpǔ Jīngjì Kāifā Qū)
洋浦开发区                37  

 

Провинция Ляонин - 辽宁省(辽) Liáoníng Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
辽A Шэньян       (Shěnyáng Shì) 沈阳            8 106  
辽B Далянь       (Dàlián Shì) 大连            6 690  
辽C Аньшань    (Ānshān Shì) 鞍山            3 645  
辽D Фушунь      (Fǔshùn Shì) 抚顺            2 138  
辽E Бэньси       (Běnxī Shì) 本溪            1 709  
辽F Даньдун     (Dāndōng Shì) 丹东            2 444  
辽G Цзиньчжоу (Jǐnzhōu Shì) 锦州            3 126  
辽H Инкоу         (Yíngkǒu shì) 营口            2 428  
辽J Фусинь       (Fùxīn Shì) 阜新            1 819  
辽K Ляоян         (Liáoyáng Shì) 辽阳            1 858  
辽L Паньцзинь  (Pánjǐn Shì) 盘锦            1 392  
辽M Телин          (Tiělǐng Shì) 铁岭            2 717  
辽N Чаоян          (Cháoyáng Shì) 朝阳            3 044  
辽O полицейские машины 省直机关  
辽P Хулудао       (Húludǎo Shì) 葫芦岛            2 623  

 

Провинция Шаньдун - 山东省(鲁) Shāndōng Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
鲁A Цзинань     (Jǐnán Shì) 济南            6 814  
鲁B Циндао      (Qīngdǎo Shì) 青岛            8 715  
鲁C Цзыбо        (Zībó Shì) 淄博            4 530  
鲁D Цзаочжуан (Zǎozhuāng Shì) 枣庄            3 729  
鲁E Дунъин      (Dōngyíng Shì) 东营            2 035  
鲁F Яньтай       (Yāntái Shì) 烟台            6 968  
鲁G Вэйфан      (Wéifāng Shì) 潍坊            9 086  
鲁H Цзинин      (Jìníng Shì) 济宁            8 081  
鲁J Тайянь       (Tài'ān Shì) 泰安            5 494  
鲁K Вэйхай      (Wēihǎi Shì) 威海            2 804  
鲁L Жичжао     (Rìzhào Shì) 日照            2 801  
鲁M Биньчжоу  (Bīnzhōu Shì) 滨州            3 748  
鲁N Дэчжоу      (Dézhōu Shì) 德州            5 568  
鲁O Правительство провинции    
鲁P Ляочен      (Liáochéng Shì) 聊城            5 789  
鲁Q Линъи        (Línyí Shì) 临沂          10 039  
鲁R Хецзе         (Hézé Shì) 菏泽            8 287  
鲁S Лайу          (Láiwú Shì) 莱芜            1 298  
鲁U Циндао (дополнительный) 青岛  
鲁V Вэйфан (дополнительный) 潍坊补增  
鲁W Цзинань (дополнительный) 省直系统私车  
鲁Y Яньтай (дополнительный) 烟台补增  

 

Провинция Фуцзянь - 贵州省(贵) Fújiàn Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
闽A Фучжоу       (Fúzhōu Shì) 福州            7 115  
闽B Путянь        (Pútián Shì) 莆田            2 778  
闽C Цюаньчжоу (Quánzhōu Shì) 泉州            8 128  
闽D Сямэнь       (Xiàmén Shì) 厦门            3 531  
闽E Чжанчжоу   (Zhāngzhōu Shì) 漳州            4 809  
闽F Лунъянь      (Lóngyán Shì) 龙岩            2 559  
闽G Саньмин      (Sānmíng Shì) 三明            2 503  
闽H Наньпин      (Nánpíng Shì) 南平            2 645  
闽J Ниндэ         (Níngdé Shì) 宁德            2 821  
闽K Администрация провинции        
闽O полицейские машины         

 

Провинция Чжецзян - 浙江省(浙) Zhèjiāng Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
浙A Ханчжоу   (Hángzhōu Shì) 杭州            8 700  
浙B Нинбо      (Níngbō Shì) 宁波            7 605  
浙C Вэньчжоу (Wēnzhōu Shì) 温州            9 122  
浙D Шаосин    (Shàoxīng Shì) 绍兴            4 912  
浙E Хучжоу     (Húzhōu Shì) 湖州            2 893  
浙F Цзясин     (Jiāxīng Shì) 嘉兴            4 501  
浙G Цзиньхуа  (Jīnhuá Shì) 金华            5 361  
浙H Цюйчжоу  (Qúzhōu Shì) 衢州            2 122  
浙J Тайчжоу    (Tāizhōu Shì) 台州            5 968  
浙K Лишуй       (Líshuǐ Shì) 丽水            2 117  
浙L Чжоушань (Zhōushān Shì) 舟山            1 121  
浙O черные номерные знаки принадлежат иностранным предприятиям    

 

Синьцзян-Уйгурский Автономный Район - 新疆维吾尔自治区(新),
Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū, شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
新A Урумчи    (Wūlǔmùqí Shì) 乌鲁木齐            3 110  
新B Чанцзи-Хуэйский АО
(
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu)
昌吉回族自治州            1 428  
新C Шихэцзи  (Shíhézǐ Shì) 石河子               635  
新D Или-Казахский АО (район Куйтун) 奎屯  
新E Боро-Тала-Монгольский АО 
(
Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu)
博尔塔拉蒙古自治州

              443  

新F Или-Казахский АО
(
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu)
 伊犁哈萨克自治州            2 482  
新G Точен      (Tǎchéng Dìqū) 塔城地区            1 219  
新H Алтай      (Ālètài Dìqū) 阿勒泰地区               526  
新J Карамай  (Kèlāmǎyī Shì) 克拉玛依               391  
新K Турпан     (Tǔlǔfān Dìqū) 吐鲁番地区               622  
新L Хами        (Hāmì Dìqū) 哈密地区               572  
新M Баянгол-Монгольский АО
(
Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu)
巴音郭楞蒙
古自治州
           1 278  
新N Аксу        (Ākèsū Dìqū) 阿克苏地区            2 370  
新P Кызылсу-Киргизский АО
(
Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu)
克孜勒苏
柯尔克孜自治州
              525  
新Q Каши       (Kāshí Dìqū) 喀什地区            3 979  
新R Хотан       (Hétián Dìqū) 和田地区            2 014  

 

  Провинция Цзилинь - 吉林省(吉) Jílín Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
 (тыс)
吉A Чанчунь          (Chángchūn Shì) 长春            7 667  
吉B город Цзилинь (Jílín Shì) 吉林            4 414  
吉C Сыпин              (Sìpíng Shì) 四平            3 386  
吉D Ляоюань          (Liáoyuán Shì) 辽源            1 176  
吉E Тунхуа             (Tōnghuà Shì) 通化            2 325  
吉F Байшань          (Báishān Shì) 白山            1 295  
吉G Байчэн             (Báichéng Shì) 白城            2 033  
吉H Яньбянь-Корейский АО  
(
Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu)
延边朝鲜族自治州            2 271  
吉J Сунъюань         (Sōngyuán Shì) 松原吉            2 881  
吉K   长白山保护开发区  

 

Провинция Аньхой - 安徽省(皖) Ānhuī Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
皖A Хэфэй         (Héféi Shì) 合肥            7 457  
皖B Уху             (Wúhú Shì) 芜湖            3 443  
皖C Бэнбу         (Bèngbù Shì) 蚌埠            3 164  
皖D Хуайнань    (Huáinán Shì) 淮南            2 334  
皖E Мааньшань (Mǎ'ānshān Shì) 马鞍山            2 304  
皖F Хуайбэй      (Huáiběi Shì) 淮北            2 114  
皖G Тунлин        (Tónglíng Shì) 铜陵               724  
皖H Аньцин        (Ānqìng Shì) 安庆            5 311  
皖J Хуаншань    (Huángshān Shì) 黄山            1 359  
皖K Фуйан         (Fǔyáng Shì) 阜阳            7 600  
皖L Сучжоу       (Sùzhōu Shì) 宿州            5 353  
皖M Чучжоу       (Chúzhōu Shì) 滁州            3 938  
皖N Луань          (Lù'ān Shì) 六安            5 612  
皖P Сюаньчэн    (Xuānchéng Shì) 宣城            2 533  
皖Q Чаоху    
皖R Чичжоу        (Chízhōu Shì) 池州            1 403  
皖S Бочжоу        (Bózhōu Shì) 亳州            4 851  

 

Провинция Ганьсу - 甘肃省(甘) Gānsù Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
甘A Ланьчжоу     (Lánzhōu Shì) 兰州            3 616  
甘B Цзяюйгуань  (Jiāyùguān Shì) 嘉峪关               231  
甘C Цзиньчан      (Jīnchāng Shì) 金昌               464  
甘D Байинь         (Báiyín Shì) 白银            1 708  
甘E Тяньшуй       (Tiānshuǐ Shì) 天水            3 262  
甘F Цзюцюань    (Jiǔquán Shì) 酒泉            1 095  
甘G Чжанъе        (Zhāngyè Shì) 张掖            1 199  
甘H Увэй             (Wǔwēi Shì) 武威            1 815  
甘J Динси           (Dìngxī Shì) 定西            2 698  
甘K Луннань        (Lǒngnán Shì) 陇南            2 567  
甘L Пинлян         (Píngliàng Shì) 平凉            2 068  
甘M Цинъян         (Qìngyáng Shì) 庆阳            2 211  
甘N Линься Хуэй АО  
(
Línxià Huízú Zìzhìzhōu)
临夏回族自治州            1 946  
甘P Ганьнань Тибетский АО  
(
Gānnán Zāngzú Zìzhìzhōu)
甘南藏族自治州               689  

 

Провинция Гуйчжоу - 福建省(闽) Guìzhōu Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
贵A Гуйян           (Guìyáng) 贵阳            4 324  
贵B Люпаньшуй  (Liùpánshuǐ ) 六盘水市            2 851  
贵C Цзуньи         (Zūnyì ) 遵义市            6 127  
贵D Тунжэнь       (Tóngrén ) 铜仁市            3 092  
贵E Цяньсинань АО
(
Qiánxī'nán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu)
黔西南布依族
苗族自治州
           2 805  
贵F Бицзе          (Bìjíe ) 毕节市            6 536  
贵G Аньшунь      (Ānshùn ) 安顺市            2 297  
贵H Цяньдуннань АО
(
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu)
黔东南苗族
侗族自治州
           3 480  
贵J Цяньнань АО
(
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu)
黔南布依族
苗族自治州
           3 231  
贵K Администрация провинции 省直机关  

 

Провинция Хэбэй - 河北省(冀) Héběi Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
冀A Шицзячжуан    (Shíjiāzhuāng Shì) 石家庄          10 163  
冀AZ Такси в городе Шицзячжуан    
冀B Таншань          (Tángshān Shì) 唐山            7 557  
冀BT Такси в городе Таншань    
冀C Циньхуандао   (Qínhuángdǎo Shì) 秦皇岛            2 987  
冀D Ханьдань         (Hándān Shì) 邯郸            9 174  
冀E Синтай             (Xíngtái Shì) 邢台            7 104  
冀F Баодин            (Bǎodìng Shì) 保定            1 119  
冀G Чжанцзякоу     (Zhāngjiākǒu Shì) 张家口            4 345  
冀H Чэндэ              (Chéngdé Shì) 承德            3 473  
冀J Цанчжоу          (Cāngzhōu Shì) 沧州            7 134  
冀R Ланфан            (Lángfāng Shì) 廊坊            4 358  
冀T Хэншуй            (Héngshǔi Shì) 衡水            4 340  

 

Провинция Хэнань - 河南省(豫) Hénán Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
豫A Чжэнчжоу     (Zhèngzhōu Shì) 郑州            8 626  
豫B Кайфэн         (Kāifēng Shì) 开封            4 676  
豫C Лоян             (Luòyáng Shì) 洛阳            6 549  
豫D Пиндиншань (Píngdǐngshān Shì) 平顶山            4 904  
豫E Аньян           (Ānyáng Shì) 安阳            5 172  
豫F Хэби             (Hèbì Shì) 鹤壁            1 569  
豫G Синьсян       (Xīnxiāng Shì) 新乡            5 707  
豫H Цзяоцзуо     (Jiāozuò Shì) 焦作            3 539  
豫J Пуян            (Púyáng Shì) 濮阳            3 598  
豫K Сюйчан        (Xǔchāng Shì) 许昌            4 307  
豫L Лохэ            (Luòhé Shì) 漯河            2 544  
豫M Саньмэнься (Sānménxiá Shì) 三门峡            2 233  
豫N Шанцю         (Shāngqiū Shì) 商丘            7 362  
豫P Чжоукоу      (Zhōukǒu Shì) 周口            8 953  
豫Q Чжумадянь  (Zhùmǎdiàn Shì) 驻马店            7 230  
豫R Наньян        (Nányáng Shì) 南阳          10 263  
豫S Синьян        (Xìnyáng Shì) 信阳            6 108  
豫U Цзиюань      (Jǐyuán Shì) 济源               675  

 

Провинция Хубэй - 湖北省(鄂) Húběi Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
鄂A Ухань        (Wǔhàn Shì) 武汉            9 785  
鄂B Хуанши      (Huángshí Shì) 黄石            2 429  
鄂C Шиянь        (Shíyàn Shì) 十堰            3 340  
鄂D Цзинчжоу   (Jīngzhōu Shì) 荆州            5 691  
鄂E Ичан           (Yíchāng Shì) 宜昌            4 059  
鄂F Сянян         (Xiāngyang Shì) 襄阳            5 500  
鄂G Эчжоу         (Èzhōu Shì) 鄂州            1 048  
鄂H Цзинмэнь    (Jīngmén Shì) 荆门            2 873  
鄂J Хуанган       (Huánggāng Shì) 黄冈            6 162  
鄂K Сяогань       (Xiàogǎn Shì) 孝感            4 814  
鄂L Сяньнин      (Xiánníng Shì) 咸宁            2 462  
鄂M Сяньтао       (Xiāntáo Shì) 仙桃            1 175  
鄂N Цяньцзян     (Qiánjiāng Shì) 潜江               946  
鄂P Шэньнунцзя (Shénnóngjià Línqū) 神农架林区                76  
鄂Q Эньши-Туцзя-Мяо АО
(
Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu)
恩施土家族苗
族自治州
           3 290  
鄂R Тяньмэнь     (Tiānmén Shì)  天门            1 418  
鄂S Суйчжоу       (Suízhōu Shì) 随州            2 162  
鄂AW Администрация провинции 省直机关  

 

Провинция Хунань - 湖南省(湘) Húnán Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
 (тыс)
湘A Чанша      (Chángshā Shì) 长沙            7 044  
湘B Чжучжоу  (Zhūzhōu Shì) 株洲            3 855  
湘C Сянтань    (Xiāngtán Shì) 湘潭            2 748  
湘D Хэнъян     (Héngyáng Shì) 衡阳            7 141  
湘E Шаоян      (Shàoyáng Shì) 邵阳            7 071  
湘F Юэян        (Yuèyáng Shì) 岳阳            5 477  
湘G Чжанцзяцзе (Zhāngjiājiè Shì) 张家界            1 476  
湘H Иян           (Yìyáng Shì) 益阳            4 313  
湘J Чандэ       (Chángdé Shì) 常德            5 747  
湘K Лоуди       (Lóudǐ Shì) 娄底            3 785  
湘L Чэньчжоу  (Chénzhōu Shì) 郴州            4 581  
湘M Юнчжоу     (Yǒngzhōu Shì) 永州            5 180  
湘N Хуайхуа     (Huáihuà Shì) 怀化            4 741  
湘P Сянси-Туцзя-Мяо АО
(
Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu)
湘西土家族
苗族自治州
           2 547  

 

Провинция Цзянсу - 江苏省(苏) Jiāngsū Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
苏A Нанкин        (Nánjīng Shì) 南京            8 004  
苏B Уси              (Wúxī Shì) 无锡            6 372  
苏C Сюйчжоу     (Xúzhōu Shì) 徐州            8 580  
苏D Чанчжоу      (Chángzhōu Shì) 常州            4 591  
苏E Сучжоу        (Sūzhōu Shì) 苏州          10 465  
苏F Наньтун       (Nántōng Shì) 南通            7 282  
苏G Ляньюньган (Liányúngǎng Shì) 连云港            4 393  
苏H Хуайань       (Huái'ān Shì) 淮安            4 799  
苏J Яньчэн        (Yánchéng Shì) 盐城            7 260  
苏K Янчжоу        (Yángzhōu Shì) 扬州            4 459  
苏L Чжэньцзян   (Zhènjiāng Shì) 镇江            3 113  
苏M Тайчжоу       (Tàizhōu Shì) 泰州            4 618  
苏N Суцянь         (Sùqiān Shì) 宿迁            4 715  

 

Провинция Цзянси - 江西省(赣) Jiāngxī Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
赣A Наньчан   (Nánchāng Shì) 南昌            5 042  
赣B Ганьчжоу (Gànzhōu Shì) 赣州            8 368  
赣C Ичунь      (Yíchūn Shì) 宜春            5 419  
赣D Цзиань     (Jí'ān Shì) 吉安            4 810  
赣E Шанжао    (Shàngráo Shì) 上饶            6 579  
赣F Фучжоу    (Fǔzhōu Shì) 抚州            3 912  
赣G Цзюцзян   (Jiǔjiāng Shì) 九江            4 728  
赣H Цзиндэчжэнь (Jǐngdézhèn Shì) 景德镇            1 587  
赣J Пинсян     (Píngxiāng Shì) 萍乡            1 854  
赣K Синьюй    (Xīnyú Shì) 新余            1 138  
赣L Интань      (Yīngtán Shì) 鹰潭            1 124  
赣M Администрация провинции 江西省属系统(南昌)  
赣O Автомобили общественной безопасности 公安机关、
公检法内部
 
赣S Автомобили национальной безопасности 江西省国家安全系统  

 

Провинция Цинхай - 青海省(青) Qīnghǎi Sheng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
青A Синин  (Xīníng Shì) 西宁            2 208  
青B Округ Хайдун (Hǎidōng Dìqū) 海东地区            1 396  
青C Хайбэй-Тибетский АО 
(
Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu)
海北藏族自治州               273  
青D Хуаннань-Тибетский АО
(
Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu)
黄南藏族自治州               256  
青E Хайнань-Тибетский АО 
(
Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu)
海南藏族自治州               441  
青F Голо-Тибетский АО
(
Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu)
果洛藏族自治州               181  
青G Юйшу-Тибетский АО 
(
Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu)
玉树藏族自治州               378  
青H Хайси-Монголо-Тибетский АО
(
Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu)
海西蒙古族
藏族自治州
              489  

 

Провинция Шэньси - 陕西省(陕) Shǎnxī Sheng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
陕A Сиань      (Xī'ān Shì) 西安            8 467  
陕AT      Такси города Сиань    
陕AU      Такси города Сиань    
陕AV      Администрация провинции    
陕B Тунчуань  (Tóngchuān Shì) 铜川               834  
陕C Баоцзи     (Bǎojī Shì) 宝鸡            3 716  
陕D Сяньян     (Xiányáng Shì) 咸阳            4 894  
陕E Вэйнань   (Wèinán Shì) 渭南            5 286  
陕F Ханьчжун (Hànzhōng Shì) 汉中            3 416  
陕G Анькан     (Ānkāng Shì) 安康            2 629  
陕H Шанло      (Shāngluò Shì) 商洛            2 341  
陕J Яньань     (Yán'ān Shì) 延安            2 187  
陕K Юйлинь    (Yúlín Shì) 榆林            3 351  
陕V Сельскохозяйственная зона Янлин Гаосинь 杨陵  

 

Провинция Шаньси - 山西省(晋) Shānxī Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
 название
Население
(тыс)
晋A Тайюань       (Tàiyuán Shì) 太原            4 201  
晋B Датун           (Dàtóng Shì) 大同            3 318  
晋C Янцюань      (Yángquán Shì) 阳泉            1 368  
晋D Чанчжи        (Chángzhì Shì) 长治            3 334  
晋E Цзиньчэн     (Jìnchéng Shì) 晋城            2 279  
晋F Шуочжоу      (Shuòzhōu Shì) 朔州            1 714  
晋H Синьчжоу     (Xīnzhōu Shì) 忻州            3 067  
晋J Люйлян        (Lǚliáng Shì) 吕梁            3 727  
晋K Цзиньчжун   (Jìnzhōng Shì) 晋中            3 249  
晋L Линьфэнь     (Línfén Shì) 临汾            4 316  
晋M Юньчэн        (Yùnchéng Shì) 运城            5 134  

 

Провинция Сычуань - 四川省(川) Sìchuān Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
川A Чэнду          (Chéngdū Shì) 成都          14 047  
川B Мяньян        (Miányáng Shì) 绵阳            4 613  
川C Цзыгун         (Zìgòng Shì) 自贡            2 678  
川D Паньчжихуа (Pānzhīhūa Shì) 攀枝花            1 214  
川E Лучжоу        (Lúzhōu Shì) 泸州            4 218  
川F Дэян            (Déyáng Shì) 德阳            3 615  
川H Гуанъюань   (Gǔangyúan Shì) 广元            2 484  
川J Суйнин         (Sùiníng Shì) 遂宁            3 252  
川K Нэйцзян        (Nèijiāng Shì) 内江            3 702  
川L Лэшань        (Lèshān Shì) 乐山            3 235  
川M Цзыян           (Zīyáng Shì) 资阳            3 665  
川O Автомобили правительственных учреждений 省级机关/
市州政法机关/
中央和国家驻川机关
和企事业单位
 
川Q Ибинь           (Yíbīn Shì) 宜宾            4 472  
川R Наньчун        (Nánchōng Shì) 南充            6 278  
川S Дачжоу         (Dázhōu Shì) 达州            5 468  
川T Яань             (Yǎ'ān Shì) 雅安            1 507  
川U Аба-Тибетско-Цян АО
(
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu)
阿坝藏族羌族自治州               898  
川V Ганьцзы-Тибетский АО
(
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu)
甘孜藏族自治州            1 091  
川W Ляншань-Ии АО
(
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu)
凉山彝族自治州            4 532  
川X Гуанъань      (Guǎng'ān Shì) 广安            3 205  
川Y Бачжун         (Bāzhōng Shì) 巴中            3 283  
川Z Мэйшань      (Méishān Shì) 眉山            2 950  

 

Провинция Юньнань - 云南省(云) Yúnnán Shěng

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
云A Куньмин            (Kūnmíng Shì) 昆明            6 432  
云C Чжаотун            (Zhāotōng Shì) 昭通            5 213  
云D Цюйцзин           (Qǔjìng Shì) 曲靖            5 855  
云E Чусюн-Ии АО    (Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu) 楚雄彝族自治州            2 684  
云F Юйси                 (Yùxī Shì) 玉溪            2 304  
云G Хунхэ-Хани-Ии АО 
(
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu)
红河哈尼族彝族自治州            4 501  
云H Вэньшань-Мяо-Чжуан АО 
(
Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu)
文山壮族苗族自治州            3 518  
云J Пуэр                  (Pǔ'ěr Shì) 普洱            2 543  
云K Сишуанбаньна-Дай АО 
(
Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu)
西双版纳傣族自治州            1 134  
云L Дали-Бай АО      (Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu) 大理白族自治州            3 456  
云M Баошань            (Bǎoshān Shì) 保山            2 506  
云N Дэхун-Дай-Цзинпо АО
(
Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu)
德宏傣族景颇族自治州            1 211  
云P Лицзян                (Lìjiāng Shì) 丽江            1 245  
云Q Нуцзян-Лису АО  (Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu) 怒江傈僳族自治州               534  
云R Дицин-Тибетский АО 
(
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu)
迪庆藏族自治州               400  
云S Линьцан              (Líncāng Shì) 临沧            2 430  

 

Гуанси-Чжуанский Автономный Округ - 广西壮族自治区(桂) Guǎngxī Zhuangzu Zizhiqu

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
桂A Наньнин    (Nánníng Shì) 南宁            6 661  
桂B Лючжоу     (Liǔzhōu Shì) 柳州            3 758  
桂C Гуйлинь     (Guìlín Shì) 桂林            4 748  
桂D Учжоу        (Wúzhōu Shì) 梧州            2 882  
桂E Бэйхай      (Běihǎi Shì) 北海            1 539  
桂F Чунцзо      (Chóngzuǒ Shì) 崇左            1 994  
桂G Лайбинь    (Láibīn Shì) 来宾            2 099  
桂H Гуйлинь     (Guìlín Shì) 桂林            4 748  
桂J Хэчжоу      (Hézhōu Shì) 贺州            1 954  
桂K Юйлинь     (Yùlín Shì) 玉林            5 487  
桂L Байсэ        (Bǎisè Shì) 百色            3 466  
桂M Хэчи          (Héchí Shì) 河池            3 369  
桂N Циньчжоу  (Qīnzhōu Shì) 钦州            3 079  
桂P Фанчэнган (Fángchénggǎng Shì) 防城港               866  
桂R Гуйган       (Guìgǎng Shì) 贵港            4 118  

 

Нинся-Хуэйский Автономный Округ - 宁夏回族(宁) Níngxià Huízú Zìzhìqū

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
(тыс)
宁A Иньчуань      (Yínchuān Shì, ىٍ ﭼُﻮًا شِ) 银川            1 993  
宁B Шицзуйшань (Shízuǐshān Shì, شِ ذُﻮِ شً شِ) 石嘴山               725  
宁C Учжун           (Wúzhōng Shì, ءُ ﺟْﻮ شِ) 吴忠            1 273  
宁D Гуюань         (Gùyuán Shì, ﻗُﻮْ ﻳُﻮًا شِ) 固原            1 228  
宁E Чжунвэй       (Zhōngwèi Shì, ﺟْﻮ وِ شِ) 中卫            1 080  

 

Автономный Округ Тибет - 西藏自治区(藏)
Xīzàng Zìzhìqū, བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།, Bod-rang-skyong-ljongs, Poi Ranggyong Jong

Буквы Регион (район, город) Китайское
название
Население
 (тыс)
藏A Лхаса  
(
Lāsà Shì, Lhasa, ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར)
拉萨               559  
藏B Чамдо  
(
Chāngdū Dìqū, Chamdo Prefecture, ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་)
昌都地区               657  
藏C Шаньнань
(
Shānnán Dìqū, Shannan Prefecture, ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་)
山南地区               328  
藏D Шигадзе
(
Rìkāzé Dìqū, Shigatse Prefecture, གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་)
日喀则地区               703  
藏E Нагчу 
(
Nàqū Dìqū, Nagqu Prefecture, ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་)
那曲地区               462  
藏F Нгари 
(
Ālǐ Dìqū, Ngari Prefecture, མངའ་རིས་ས་ཁུལ་)
阿里地区                95  
藏G Ньингчи
(
Línzhī Dìqū, Nyingchi Prefecture, ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་)
林芝地区               195  
藏H Автомобили провинции в пр.Сычуань 西藏驻四川天全县
车辆管理所
 
藏J Автомобили провинции в пр.Цинхай 西藏驻青海格尔木市
车辆管理所
 

...


ТЕМАТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ


 Обозначения на номерах автомобилей в Китае